Vítajte na našej web stránke MO SRZ Čierna nad Tisou. Dôležité tel.čísla Hlavný Hospodár MO SRZ Peter TOMORI - 056/6350972, vedúci Rybárskej stráže Zoltán BATTYÁNYI - 0915 425512, 0903 857240
aktualizované: 18.08.2022 09:39:07

ZO SRZ     ČIERNA NAD TISOU

index

                                                                         UPOZORNENIE!!!
 

 

                                                                           Oznámenie o miestnych detských rybárskych pretekov LRU, ktoré sa uskutočnilo 03.07.2022 na revíry čéne č.4-1760-1-1.Po dvoch rokoch, kedy sa kvôli pandémii nemohli konať žiadne hromadné podujatia sme sa pre našich najmenších členov rozhodli opäť usporiadať Detské preteky v love rýb udicou.Preteky sa začali ráno o 8:00 a trvali do 12:00.Na pretekoch sa zúčastnilo 14 deti, ktorým pomáhali  rodičia, starí rodičia, strýkovia a tety.Nálada bola super, deťom sme ráno po  výdatných raňajkách vysvetlili pravidla ani sme nenaťahovali čas a išlo sa loviť.Bolo horúce počasie, počas samotných pretekov sme čapovali cofolu a postupne sme súťažiacim poroznášali  aj nanuky, aby sa mohli osviežiť.Deťom sa mimoriadne darilo v love, ktoré sa odzrkadlili  aj na výsledkoch.Spoločne ulovili 59,385 kg. rýb.Po z vážení úlovkov sa deti pobalili občerstvili sa pripravenou pizzou. Medzi tým sa vykonalo vyhodnotenie a pristúpilo sa k oceneniu súťažiacich. Poradie bolo
nasledovné:
1.miesto: Guzi Bence – 7,00kg
2.miesto: Holováč Dominik – 6,300kg
3.miesto: Kovacsová Gabriela – 5,300kg
4.miesto: Fedák Brian – 4,840kg
5.miesto: Kovacsová Diana – 4,55kg
 
Zároveň sa chceme poďakovať každému kto sa podieľal na pomoci organizovať preteky,manželkám priateľom ako aj sponzorom"Egy johely vendéglo-Boťany"GT-Kiss György market-Boťany"Furik Lásszlo Horgász bolt -K.Chlmec"Viktor Paľko.Všetkým veľmi ďakujeme.Deťom prajeme príjemné prežitie letných prázdnin.Lovu zdar priatelia.https://mosrzcnt.rajce.idnes.cz/Preteky_v_LRU_mladych_rybarov_2022/íme:-)
Oznámenie!!!MO-SRZ Čierna nad Tisou oznamuje výsledky miestnených rybárskych pretekov, ktoré sa uskutočnili na OR Čéne 29.05.2022.V prvom rade chceme sa poďakovať každému kto sa zúčastnil otváracích pretekov na OR Čéne "rybárom a hosťom, ktorý nás počas pretekov poctili svojou návštevou".Ďakujeme aj za sponzorské dary, ktoré nás veľmi potešili a, aj občerstvili počas pretekov. Menovite Viktorovi Palkovi, ako aj Gejzovi Tipcsákovi.Na preteky sa prezentovalo a súťažilo 33 rybárov. Od začiatku bola výborná nálada, ale aj počasie nám prialo.Po vylosovani lovných miest sa rybári usadili na svoje miesta.Samotné preteky sa začali 08.30 hod. a končili 12.00 hod.Počas celých pretekov nálada bola fantastická. Preteky boli veľmi napínavé,plného očakávania, ale aj sklamania ako, aj prekvapujúcich okamžikov.Od 12.00 hod sa podávala pečená klobáska a, keď sa každý najedol prišla dlho očakavávaná chvíľa, a to oznámenie výsledkov samotných pretekov.Zoznam pretekárov, ktorí sa umiestnili nasledovne:1,miesto: Karol Andráš - 10,955 kg. 2,miesto: Bíno Ladislav-6,985 kg. 3, miesto: Világi Robert-6,780 kg.Mimoriadnu cenu za ulovenie najväčšej ryby získal:Bíno Ladislav-5.055 kg.Celkove množstvo ulovenych rýb počas pretekov činí 56,792 kg.Ďakujeme vám za účasť a výhercom srdečne gratulujeme.Foto album klik na obrázok!!!
 

 

https://mosrzcnt.rajce.idnes.cz/Par_fotiek_dnesneho_zarybnovania_rybniku_Revir_OR_CENE_4-1760-1-1.Nasadene_kapre_500kg.Vid_foto_-/

Oznámenie!

 

 

Výsledky volieb na VČS

 
 

Zoznam členov výboru MO SRZ Čierna nad Tisou:

1,  Štefan Román       - predseda,

2, Jozef Tancsák        - podpredseda,

3, Pástor Roland        - tajomník,

4, Peter Tomori          - hl. hospodár,

5, Alexander Gilányi - účtovník,

6, Ladislav Nagy         - brigádnický referent,

7, Štefan Koncz           - pokladnik,

 

Zoznam členov kontrolnej komisie MO SRZ Čierna nad Tisou:

1, Bc. Ladislav JURČÁK - predseda,

2, Vojtech Ivan                   - člen,

3, Gregor Szabados          - člen,


Zoznam delegátov na snem SRZ:

1, Peter Tomori

2, Štefan Román

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Oznam.Oznámenie o spracovaní osobných údajov

 

 

   Výbor ZO SRZ Čierna nad Tisou.

     Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým organizátorom podujatia seminára SOS/BirdLife Slovensko Ing. Marte Bálintovej a spol. za ich pozvanie a teda možnosti sa zúčastniť i našej  organizácie na semenári zameranej na problematiku obnovy a 
manažmentu mokradí v Medzibodroží (CHKO Latorica). Akciu organizovali SOS/BirdLife Slovensko, ŠOP SR - Správa CHKO Latorica a SVP - Správa povodia Bodrogu.

    Na seminári odzneli prednášky domácich i zahraničných expertov v danej 
oblasti. V programe bola aj celodenná exkurzia do územia CHVÚ 
Medzibodrožie a zároveň CHKO Latorica.

ďalšie fotky

 

  


 
          
 
 
 
 
 
  
 

                                                                                                                                                                                                 e-mail: mosrzcnt@post.sk
 
 
   
 
 

Kalendář weblight.cz TOPlist

Denný čas lovu rýb . . . . . Na kaprových vodách Január - Február od 07:00 do 17:00 hod. ................ Marec - Apríl od 05.00 do 21.00 hod. ........... Máj - Jún - Október od 04.00 do 24.00 hod. ............... Júl - August - September od 00.00 do 24.00 hod. ...................... November - December od 07.00 do 20.00 hod. . . .
Google